Konserni

Vuonna 1959 Helmer ja Doris Viiala perustivat autotallissaan Hiekkaharjussa, Vantaalla yrityksen nimeltä Höyrytys. Vuoden 2022 lokakuusta alkaen yhtiö on toiminut WEST Invest Group Oy -nimisenä, ja tänä päivänä yhtiön omistus on keskittynyt perheyrityksen kolmannelle polvelle.

WEST Invest Groupiin kuuluvat yhtiöt tarjoavat vedenkäsittely- ja energiaratkaisuja teollisuudelle ja kunta-asiakkaille.

WEST Invest Groupilla on sisarkonserni, Filter Group, joka toimii pohjoismaissa ja Baltiassa. Konsernien yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 88 M€ vuonna 2022, ja ne työllistivät yhteensä noin 450 ammattilaista.

Avainluvut

Liikevaihto 88 M€

Henkilöstö 450

Maat 8

Toimipisteet Suomessa 9

WEST Invest Group

Höyrytys Oy tarjoaa kattavia energiatuotantoratkaisuja eri energialähteille sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluita teollisuuden tarpeisiin. Yhtiön ratkaisut kattavat tuotantolaitosten projektoinnin, laitteiden huollon ja ylläpidon, modernisoinnit sekä painelaitteiden ja kaasujärjestelmien käytönvalvonnan. Lisäksi se tarjoaa ketteriä varaenergiapalveluita niin lyhyen kuin pitkän aikavälin tarpeisiin. Yhtiö palvelee asiakkaitaan koko Suomen alueella. Lue lisää

Hyxo Oy on tekniikan alan asiantuntijayritys, joka suunnittelee ja projektoi teknisiä ratkaisuja vedenkäsittelyyn asiakaslähtöisesti. Lisäksi se maahantuo kansainvälisesti tunnettuja laadukkaita vedenkäsittely-, prosessi- ja laboratoriolaitteita sekä prosessimittareita. Hyxo Oy:n toimittamiin ratkaisuihin tarjotaan kattavat huoltopalvelut koko elinkaaren ajalle. Lisäksi se tarjoaa kattavasti huoltopalveluja. Yhtiö palvelee sekä kunta-alan että usean eri teollisuuden alan asiakkaita ympäri Suomen. Lue lisää

Sakutek Oy on sähkö- ja automaatioratkaisujen suunnittelun, logiikkaohjelmoinnin, asennuksen ja ylläpidon asiantuntija. Yhtiö valmistaa räätälöityjä sähkö- ja automaatiojärjestelmiä pienistä kokonaisuuksista suuriin, vaativiin keskus- ja kojeistojärjestelmiin. Lisäksi se tarjoaa sähkö, automaatio ja mekaanisia asennus-, huolto-, kunnossapito- ja korjauspalveluja niin kentällä kuin omissa tuotantotiloissaan Keravalla. Lue lisää

Ubitec Oy on erikoistunut teollisuusautomaation kunnossapito- ja sähköistyspalveluihin erityisesti energia-, sellu- ja paperi- sekä jätehuolto- ja kierrätyssektoreilla. Yhtiön sähkö- ja automaatiopalvelut sisältävät kiinteistöjen, voimalaitosten ja tuotantolaitteiden sähkövoimajärjestelmien suunnittelun ja asennuksen, määräaikaishuollon, vianetsinnän sekä korjaukset ja muutostyöt. Yhtiö palvelee asiakkaitaan koko Suomen alueella. Lue lisää More

OleiniTec Nordic AB tarjoaa instrumentteja ja ratkaisuja erilaisiin mittaustekniikka-analyyseihin aina perusparametreista vaativiin ja monimutkaisiin järjestelmiin asti. Yhtiö palvelee useita eri teollisuudenaloja, kuten elintarvike- ja juomateollisuus, kemianteollisuus, lääketeollisuus sekä sellu-, paperi-, mineraali- ja kaivosteollisuus. Lisäksi yhtiö tarjoaa huoltoa toimittamiensa mittalaitteiden koko elinkaaren ajalle. OleiniTec Nordic AB sijaitsee Sollentunassa, Ruotsissa. Lue lisää

Ekomuovi Oy on erikoistunut teollisuuden sekä puhdasvesi- ja jätevesilaitosten muovituotteiden ja -ratkaisujen suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon. Se valmistaa altaita, säiliöitä, annostelukoneita, asentaa putkistoja ja pinnoitteita asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Yhtiö palvelee koko Suomen alueella kuntasektorin lisäksi useita eri teollisuudenaloja, kuten vedenkäsittely, ympäristötekniikka, pintakäsittely sekä prosessi- ja kemianteollisuus. Lue lisää

KMV-tuotteet on juomavedenkäsittelyyn, pumppaamoihin, suodatukseen ja pumppuihin erikoistunut yhtiö. Yhtiö maahantuo pumppuja, pumppaamoita sekä suodatus ja vedenkäsittelylaitteita. Tuotevalikoima kattaa sekä juomavesi- että jätevesiratkaisut. KMV-tuotteet palvelee LVI-liikkeitä, tukkukauppiaita sekä teollisuus- ja kuntasektorin asiakkaita koko Suomen alueella. Lue lisää

Enico Oy tarjoaa kustannustehokkaita ja korkealaatuisia energian varastointiratkaisuja varastointiteknologiatoimittajille, energiantuottajille ja muille energian varastointiratkaisujen käyttäjille. Liikkuvia energian varastointiratkaisuja voidaan käyttää väliaikaisesti sähköverkon korjaus- tai rakennustöissä, esimerkiksi päästöttömien rakennustoimien mahdollistamiseen tai kannettavaan sähköajoneuvojen lataukseen. Energiavarasto soveltuu lukuisiin käyttökohteisiin. Lue lisää

Filter Group tarjoaa energia- ja vesiratkaisuja ja palveluita pienille ja keskisuurille yrityksille. Se palvelee eri toimialoja, kuten lämmitys-, jäähdytys-, puu- ja tekstiiliteollisuutta sekä elintarvike- ja kemian teollisuutta useissa Euroopan maissa. Lue lisää

*

HARTO VIIALA

Toimitusjohtaja
WEST Invest Group & Hyxo Oy

*

Marko Lähteenmäki

Toimitusjohtaja
Enico Oy

*

LEO NOKELAINEN

Toimitusjohtaja
Ubitec Oy

*

RISTO NUPPONEN

Toimitusjohtaja
Höyrytys Oy

*

JARKKO PENNANEN

Toimitusjohtaja
Sakutek Oy

*

TED RÖNNEVALL

Toimitusjohtaja
OleiniTec Nordic AB

*

Tero Tupakka

Toimitusjohtaja
Ekomuovi Oy & KMV-Tuotteet Oy

*

HARTO VIIALA

Toimitusjohtaja
WEST Invest Group

*

NINA HEDBERG

Viestintä- ja markkinointijohtaja

*

Maija Marttila-Viitamäki

HR-johtaja

*

Sami Sirén

Tietohallintojohtaja

*

Joni Suihkonen

Talouspäällikkö

*

TIMO VIITALA

Talousjohtaja